Klachtenfunctionaris (WKKGZ)

Onze klachtenfunctionaris is WimThiewes 

Maar wanneer is iets nu een klacht? Een goede definitie is “alles waaruit blijkt dat je kunt verbeteren”. Dit kunnen opmerkingen zijn maar ook “echte” klachten.

De patiënt mag van de klachtenfunctionaris verwachten dat deze je te woord staat. De klachtenfunctionaris blijft altijd neutraal.  Alle gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Hij werkt met hoor en wederhoor (indien het een persoon betreft).