Afmelden

 

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden, dit kan telefonisch, whatsapp, per E-mail, via de website of bij onze balie. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt u de behandeling in rekening te brengen. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken. 

Klik hier om u af te melden.