E-maildisclaimer

 

E-maildisclaimer voor e-mailberichten verzonden vanaf het domein fysiotherapiehavenstraat.nl

De informatie verzonden met e-mailberichten (en bijlagen) door Fysiotherapie Havenstraat, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en hen die van de afzender toestemming hebben gekregen dit bericht te lezen.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender per ommegaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en deze e-mail, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen.

Fysiotherapie Havenstraat is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op e-mailberichten en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Fysiotherapie Havenstraat heeft aan het opstellen en verzenden van deze e-mail en daarbij gevoegde bijlagen de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u bestemd is of te laat wordt ontvangen. Fysiotherapie Havenstraat aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Fysiotherapie Havenstraat verzendt via de e-mail geen patiënt-/cliëntinformatie naar externe (doel)groepen zonder behandelrelatie en/of zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt/cliënt. E-mail, verzonden via het internet, verloopt over een onbeveiligde verbinding. Fysiotherapie Havenstraat is genoodzaakt aansprakelijkheid voor het onveilig verzenden per e-mail van privacygevoelige informatie door patiënten/cliënten en/of hun vertegenwoordigers uit te sluiten.

De inhoud van e-mails hoeft niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van de organisatie te verwoorden.

Alle e-mail van Fysiotherapie Havenstraat wordt zowel bij binnenkomst als bij uitgaan gecontroleerd op computervirussen.

Fysiotherapie Havenstraat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10719970.