Koopovereenkomst grond Lloyd’s Terras ondertekend

25-01-2019


Bouw kan na 10 jaar eindelijk beginnen

Bron: parkstadveendam.nlIMG_0153_2.jpg

De initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras (GCLT) hebben vrijdagmiddag een koopovereenkomst ondertekend met de gemeente Veendam. Met het tekenen hebben de initiatiefnemers ongeveer 3.920 m2 grond op het Lloyd’s Terras gekocht voor de vestiging van het gezondheidscentrum. Wethouder Henk Jan Schmaal heeft in het gemeentehuis namens de gemeente Veendam getekend.

Lloyd’s Terras
Het GCLT wordt achter de Jonker Loods op het Lloyd’s Terras naast de Spoorweg gebouwd. In dit centrum vestigen zich de huisartsenpraktijken Veentjer en Hertenkamp, Apothekers Combinatie Veendam (locatie van Aken), Fysiotherapie Havenstraat, Molendrift (ggz jeugd en gezin), Lentis (ggz voor volwassenen), Buurtzorg (wijkverpleegkundige zorg), Certe en SEDN (diagnostiek en advies) en enkele kleine eerstelijns disciplines, zoals diëtetiek en podotherapie. Doordat deze disciplines vanuit een gezamenlijke visie werken, ontstaan er geïntegreerde zorgvormen, waaraan telkens meerdere disciplines uit het centrum deelnemen.

IMG_0144.JPG

Anderhalflijnse zorg
Naast het creëren van de best mogelijke voorwaarden voor sterke zorg in de eerste lijn, is het de bedoeling om in het centrum ook zogenoemde anderhalflijnse zorg te bieden. Huisartsen, andere eerstelijns professionals, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten werken hierbij nauw samen buiten het ziekenhuis. Laagcomplexe medisch specialistische zorg kan zo dicht bij de patiënt in het GCLT worden verleend, al dan niet in gezamenlijke spreekuren. Daarmee kan straks een deel van de ziekenhuiszorg worden overgeheveld naar het GCLT en dus dichter bij de patiënt worden gebracht. Ook wordt er in het GCLT diagnostisch onderzoek gedaan, zoals echo’s, röntgenfoto’s en laboratoriumonderzoek.

De realisatie van het GCLT levert een forse bijdrage aan moderne, toekomstbestendige zorg en maakt deze zorg voor alle inwoners dicht bij huis beschikbaar. De beraamde kosten voor het bouwen van het gezondheidscentrum in Veendam is vijf miljoen euro. Daarmee wordt een van de eerste complete gezondheidscentra in de provincie neergezet.  

Geïntrigeerde zorgvormen is zorg van de toekomst voor nieuwe zorg en met inhoudelijke samenwerking.

IMG_0149.JPG

Korte lijnen
De initiatiefnemers zijn Henk Veentjer (huisartspraktijk), Guus Hofman (huisartsenpraktijk Hertenkamp), Egbert Greving (Apothekers Combinatie Veendam), Bert Hartstra (Fysiotherapie Havenstraat) en Maarten Wetterauw (ggz Molendrift). “We willen integrale eerstelijnszorg bij elkaar hebben zodat we snel kunnen schakelen, goed met elkaar kunnen samenwerken en korte lijnen hebben”.

Cursussen en bijeenkomsten
In het multifunctioneel gebouw zal ook plaats zal zijn voor vier buurtzorg teams. De ggz instelling Molendrift voor Jeugd en gezin aan de huidige locatie aan de Ketelstraat wordt op de bovenverdieping gehuisvest van het nieuwe gezondheidscentrum. In het gebouw komt een gezamenlijke kantine. De inrichting zal zodanig zijn dat er in het weekend cursussen en bijeenkomsten plaats kunnen vinden voor kwaliteitsdoeleinden, en voor het verder verbeteren van de zorg.

IMG_0140.JPG

Ziekenhuizen zullen ook gebruik kunnen maken van het multifunctionele Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras. “We zijn met een aantal partijen in gesprek”.

Het project is in 7 jaar tijd ontwikkeld. De bouw gaat, mits de weersomstandigheden het toelaten, halverwege februari van start. Het streven is om op 1 februari 2020 in het gebouw te kunnen werken.

Voor verdere informatie:
https://www.gclt-veendam.nl/

img_3_1461249420.jpg