Saskia en Wim in het Rugnetwerk van het Martini Ziekenhuis

01-06-2017

Het Rugnetwerk bestaat uit een revalidatiearts en physician assistant van de vakgroep Revalidatiegeneeskunde Martini Ziekenhuis en fysio- en manueel therapeuten welke gespecialiseerd zijn in het behandelen van rugklachten binnen de regio Noord-Nederland.

 

De deelnemers hebben zich middels scholing, praktijkervaring en intensieve samenwerking gespecialiseerd in het behandelen van langdurige rugklachten, maar ook revalidatie na een operatie of trauma. Dit maakt dat de deelnemers van het Rugnetwerk een meerwaarde hebben in de rugrevalidatie.

 

Het doel van het Rugnetwerk is het ontwikkelen van hoogwaardige zorg voor patiënten met rugklachten, onder andere door intensieve samenwerking tussen medisch specialisten en (para)medische zorgverleners en het werken met een duidelijke behandelwijze.

 

Het Rugnetwerk Noord-Nederland hecht grote waarde aan samenwerking met andere beroepsgroepen, zoals huisartsen en medisch specialisten. Deze samenwerking is van belang voor het optimaliseren van de behandeling van patiënten met rugklachten. Belangrijk aspect daarbij is dat we streven naar heldere communicatie tussen de patiënt en de verschillende beroepsgroepen.

 

 

Voor meer informatie kunt terecht op de website van het Rugnetwerk of bij Saskia Kuindersma en Wim Thiewes.