7 en 8 januari is Florien op cursus geweest

10-01-2016

Deze cursus is een onderdeel van het IMP-plus traject.Een traject waarin de kinderfysiotherapeut een jaar lang getraind wordt in het afnemen van de IMP (Infant Motor Profile). De Infant Motor Profile, de IMP, is een observationeel meetinstrument waarmee met behulp van videoopnamen de kwaliteit van de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek van zuigelingen in de leeftijd van 3 tot 18 maanden kan worden onderzocht.